Återförsäljare av Polarpad på Åland 

Ab Lantbruk Åland

Möckelövägen 65                                      

22120 MARIEHAMN

tel. +358 18 527 210                                    

GSM +358 457 3527 210

fax. + 358 18 23244

e-post: tessi@lantbruk.ax

www.lantbruk.ax